3 tips om je leiderschapsstijl aan te passen aan de cultuur

Managementboeken praten over leiderschapsstijlen alsof ze universeel zijn. Dat is niet zo. Vaak komen ideeën over goed leiderschap voort uit de cultuur waarin we opgegroeid zijn. In China bv. hebben leidinggevenden een soort vaderschapsrol. In Europa zou dat betuttelend overkomen. Afrikaanse werknemers verwachten dan weer een autoritaire leider.

Hoe kun je het beste leiding geven aan mensen met verschillende culturele achtergronden?

3 tips

  1. Doe de 'eenheidsworst-benadering’ in de ban
    In een internationale werkomgeving gelden er geen eenduidige leiderschapswetten. Pas je aan aan de omgeving. In het Westen wordt een ondersteunende leiderschapsrol met veel eigen verantwoordelijkheid voor de medewerker vaak toegejuicht, maar mensen uit een cultuur waar nog een sterke hiërarchie geldt voelen zich verloren als hun leider hen geen duidelijke aanwijzingen geeft.
  2. Pas u aan aan verschillende situatie en medewerkers
    Bestaat je team uit mensen met diverse culturele achtergronden? Dan heb je 'culturele intelligentie' nodig, het vermogen om je aan te passen aan verschillende culturen en tegelijkertijd het hele team motiveren om hetzelfde doel na te streven. Dit betekent niet dat je aanpak per persoon en situatie verschillend moet zijn, maar wel dat je weet wanneer je mensen eigen verantwoordelijkheid kunt geven en wanneer meer richting gewenst is, wanneer je met harde hand in moet grijpen als er een conflict is en wanneer een meer subbiele benadering effectiever is.
  3. Wees jezelf
    Cultureel intelligente leiders weten hoe ze zich aan moeten passen aan diverse situaties en medewerkers, maar blijven trouw aan zichzelf. Ze passen zich voldoende aan om de doelstellingen te bereiken, zonder hun eigen normen en waarden uit het oog te verliezen. Autenthiciteit is van groot belang. Wie doet alsof valt vroeg of laat door de mand, in iedere cultuur.

Bron(nen):   Managers Online