Verschillen in bedrijfscultuur: “In Duitsland zijn de regels bepalend, in Nederland de uitzonderingen”

Duitsers, er is waarschijnlijk geen volk dat meer op ons lijkt, toch zijn er ook verschillen. Die zijn vooral merkbaar als Nederlanders en Duitsers moeten samenwerken. Een directeur van een Duits bedrijf, dat enkele jaren geleden door Nederlanders is overgenomen, vertelt anoniem tegen Business Insider wat hem opvalt. Hij vindt vooral de discussiecultuur anders. "In Nederland worden zaken tijdens vergaderingen direct aangekaart. Duitsland kent wat dat betreft meer diplomatie. Duitsers trekken zich directe kritiek persoonlijker aan, terwijl daar in Nederland makkelijker mee wordt omgegaan. Nederland kent dus meer transparantie, Duitsland meer een cultuur van vertrouwelijkheid." Ook is er de welbekende structuur van de Duitsers. "Je kunt zeggen dat Duitsers meer van structuur houden: zaken worden volledig en uitputtend doorgenomen – en vastgelegd. In Duitsland zijn de regels bepalend, in Nederland de uitzonderingen." Dat verschil merk je in de aanpak van projecten. "In Nederland gaat men snel aan de slag, kijkt gaandeweg hoe het project loopt en of er aanpassingen nodig zijn. Duitsers werken gestructureerder," aldus de directeur. Ook zijn Duitsers plichtsgetrouwer. "Het plichtbewustzijn is hoog in Duitsland. Zaken worden afgesproken en op tijd uitgevoerd. Men pakt dingen met een zekere verbetenheid aan. Nederland kent over het algemeen een betere balans tussen werk en privé." De directeur heeft met een culturele training geprobeerd zijn werknemers meer begrip voor elkaar te laten hebben en dat heeft geholpen. "Maar er blijven uiteraard diepgewortelde trekjes, zoals de methodische manier van opereren van de Duitsers, die soms lastig te verenigen is met de spontaniteit van Nederlanders."

Bron(nen):   Business Insider