De liefdesbrieven van Nabokov liggen nu ook op straat

Cultuur
door Admin
maandag, 06 december 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Dmitri Nabokov, zoon van de beroemde schrijver Vladimir Nabokov, gaat door met het publiceren van de nalatenschap van zijn vader. Volgend jaar zullen er meer dan 300 liefdesbrieven in het Engels verschijnen, onder de titel Letters to Vera. Het zijn brieven die Nabokov tijdens zijn meer dan vijftig jaar durende huwelijk aan zijn vrouw schreef.
Het is de vraag of de schrijver blij zou zijn geweest met het besluit van zijn zoon. Vera vernietigde in ieder geval de brieven die zij zelf aan haar man schreef. In 2009 besloot Dmitri een onvoltooide roman ('The Original of Laura') waaraan zijn vader werkte tot aan zijn dood in 1977, te publiceren, ondanks zijn vaders uitdrukkelijke wens dat na zijn dood onvoltooid werk moest worden vernietigd. Noch de weduwe noch de zoon kon het opbrengen het manuscript, dat slechts uit 138 losse kaartjes met aantekeningen bestond (Nabokov's gebruikelijke werkwijze) te verbranden. Ondanks dat bij publicatie werd gesproken van een 'literaire sensatie', was er forse kritiek op de beslissing van de zoon en teleurstelling om de tekst die wel erg onaf was.
Nabokov, die met zijn ouders in 1919 Rusland ontvluchtte, vestigde zich in de jaren veertig in de VS en publiceerde sindsdien in het Engels, waaronder zijn meesterwerk Lolita (1955). Zijn eerste brieven aan zijn vrouw zijn nog in het Russisch en werden eind november al in het Russische magazine Snob gepubliceerd (beperkt toegankelijk). Volgens Snob-redacteur Nikolayevich is in de brieven de typische stijl uit Nabokovs romans herkenbaar. In brieven met reisverslagen uit de jaren veertig en vijftig is onder meer de oorsprong van Lolita's omzwervingen terug te vinden. Los van de vraag of het echtpaar Nabokov zich nu omdraait in hun graf, komt er voor Nabokov-kenners en -liefhebbers waarschijnlijk een waardevolle bron van informatie beschikbaar.