Hoe kunnen we cultuur meer van het publiek maken?

Cultuur
vrijdag, 08 april 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Vandaag start KOERS KUNST, een zoektocht naar vernieuwing in de cultuurwereld. Tot en met juni krijgen zowel liefhebbers als deskundigen de kans om hun beste ideeën te opperen voor een cultureler Nederland.
Kunst en cultuur liggen onder vuur. Er dreigen zware bezuinigingen. Maar wie denkt dat er alleen een financieringsprobleem bestaat, is kortzichtig, schrijft Johan Idema in de Volkskrant. De werkelijke uitdagingen waarmee kunst en cultuur worden geconfronteerd, zijn van een heel andere aard. Globalisering, commercialisering, democratisering en digitalisering zullen de komende jaren rigoureuze veranderingen teweeg brengen. Van theater tot televisie, van muziek tot mode: ze zullen anders gemaakt, geconsumeerd en gewaardeerd worden.
Het publiek kan nauwer worden betrokken bij cultuur. Met nieuwe, mobiele en sociale media kan cultuur anders - gemakkelijker, spannender, informeler - worden verspreid en gepresenteerd. Het publiek kan hierdoor meer doen dan alleen een kaartje kopen en toekijken, maar ook fan worden, ambassadeur, recensent, mede-beslisser of mede-maker.
Maar er zijn ook forse problemen, juist doordat de wereld zo verandert. Zo stagneert het bezoek aan de traditionele kunsten: theater, ballet, opera en musea. Door de verminderde aandacht voor cultuur op school, schaarsere vrije tijd en een snellere levensstijl heeft een deel van het (nieuwe) publiek niet meer de kennis en aandacht die complexere vormen van kunst en cultuur vergen. Hoge cultuur blijkt niet langer zaligmakend, laat staan eenduidig te benoemen.
Nu zijn het vooral de bezuinigingen die aandacht krijgen. Ook wordt veel tijd besteed aan het denken over alweer een nieuw subsidiestelsel. Maar wie alle kansen en bedreigingen tot zich laat doordringen, komt vanzelf tot de onderliggende, nog veel belangrijker opgaven: hoe blijven kunst en cultuur de creatieve motor van ons land? Hoe kunnen we cultuur meer van het publiek maken?
Van april tot eind juni vraagt Koers Kunst deskundige professionals naar hun ambitieuze voorstellen om de productie, presentatie, deelname en financiering van kunst en cultuur te vernieuwen. Cultuurliefhebbers en betrokken buitenstaanders zijn van harte welkom om mee te denken. De beste ideeën worden direct online verspreid, zodat iedereen ze kan lezen én kan reageren. Een panel van deskundigen zal zijn licht laten schijnen over de voorstellen. Zo ontstaat een landelijke brainstorm, waarmee we vorm kunnen geven aan een vitale culturele toekomst van ons land.