Oudtestamentici kritisch over voorloper paradijsverhaal

Cultuur
vrijdag, 23 mei 2014 om 9:48
welingelichtekringen header 1
Ongeveer een week geleden ontdekten Nederlandse onderzoekers zogezegd de voorloper van het bijbelse verhaal van Adam en Eva. Dagblad Trouw schrijft dat de onderzoekers nu veel kritiek krijgen. Ze zouden lijden aan 'parallelomania'. Op twee Syrische kleitabletten uit de dertiende eeuw voor Christus vonden de twee Nederlanders een verhaal dat verdacht veel overeenkomsten vertoonde met het paradijsverhaal in de bijbel. Hun grote verdienste was dat ze de twee kleitabletten naast elkaar hadden gelegd, zodat een coherente tekst ontstond. Maar oudtestamenticus Meindert Dijkstra is niet overtuigd. 'Ze presenteren de tekst als een oerversie. Maar in mijn optiek valt de naam Adam hier maar één keer, áls het al om Adam gaat. Deze teksten zijn alleen geschreven met medeklinkers, dus je moet veel zelf invullen. De andere keren wordt er alleen naar hem verwezen. Over Eva ben ik helemaal kritisch. Haar naam wordt niet genoemd. Er is alleen heel kort sprake van een vrouwelijke gestalte.' Hij vindt de studie wel veel andere inzichten geven. 'Deze studie maakt overtuigend duidelijk dat de schrijvers van het Nieuwe Testament de duivel niet alleen kenden van het Oude Testament, maar vooral ook uit nog oudere teksten.' Ook oudtestamenticus en hoogleraar vroeg jodendom Mladen Popovic vindt dat het duo wel erg veel overeenkomsten ziet. 'Daar hebben we een term voor: parallelomania.' Popovic zegt dat er wel meer verhalen zijn met een tuin, een boom en een slang en dat de verschillen zo groot zijn dat 'je je moet afvragen in hoeverre je van een voorloper kunt spreken.'
Bron(nen): Trouw