Welke landen zijn echt het rijkst?

In lijstjes van landen met de grootste welvaart gaan steevast de VS en China aan kop. Er wordt meestal gerekend met het bnp, waardoor grote landen vanzelf bovenaan komen te staan.

Kijk je naar het inkomen per hoofd van de bevolking of zelfs naar het mediane inkomen dan krijg je een veel beter beeld van de welvaart en de welvaartsverdeling in een land. En dan komt Nederland plots op...plek 4.

Waar Amerika op de derde plaats staat als het gaat om het inkomen per hoofd van de bevolking staat het negentiende gekeken naar de mediaan (of verdeling) van het inkomen. Bij Nederland is het andersom. Voor de gemiddelde welvaart komen we op de twaalfde plaats, maar gekeken naar de mediaan staan we vierde, wat aantoont dat in ons land de welvaart behoorlijk goed verdeeld is.

In principe wordt de gini-coëfficiënt gebruikt om de inkomensongelijkheid in een land te meten. Volgens deze index staat Nederland zevende van Europa op basis van cijfers van Eurostat uit 2013.

Infographic: Which Countries Are Really the Richest? | Statista

Bron(nen):   Statista