Nooit meer klagen: Nederland heeft de beste pensioenvoorziening van alle rijke landen

Nederlanders klagen graag over hun pensioen, met name de verhoging van de pensioensgerechtigde leeftijd is onderwerp van discussie. Toch moeten we niet vergeten dat we het enorm hebben getroffen: in geen enkel land leven zo weinig 65-plussers in armoede.

Dat blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Van de OESO zijn zo'n 35 rijke landen lid. Gemiddeld leeft 13,5 procent van alle 65-plussers in de lidstaten in relatieve armoede. Dat wil zeggen dat ze minder te besteden hebben dan de helft van het mediane inkomen van een land.

In Zuid-Korea ligt dat percentage op bijna 44 procent, maar ook in Australië en de VS leeft bijna een kwart van de gepensioneerden in relatieve armoede. Zelfs in Duitsland zijn er nog altijd drie keer zoveel arme gepensioneerden als in Nederland. In ons land is namelijk maar ruim 3 procent relatief arm.

Infographic: Where Is Pensioner Poverty The Most Prevalent? | Statista

Bron(nen):   Statista