VGZ wijst behandelingen af die andere verzekeraars direct goedkeuren

Twintig patiënten, die verzekerd zijn bij VGZ, zijn naar de rechter gestapt, omdat de zorgverzekeraar 'zonder objectieve redenen' behandelingen niet vergoedt. Artsen steunen de rechtszaak en noemen de gang van zaken bij VGZ 'absurd' en 'triest'.

"Het gaat om schrijnende gevallen van patiënten met meervoudige en complexe problemen die dringend behandeling nodig hebben in de medische specialistische zorg’’, stelt Ivo van Loo, manueel therapeut en oprichter van Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) in het AD. "Voor hen is revalidatie van groot belang om weer aan het maatschappelijke leven te kunnen deelnemen.’’

Armand Hagedoorn die al sinds 1988 revalidatiearts is, is het eens met Van Loo. "In ieder geval sinds het begin van dit jaar neemt VGZ een trieste eerste plaats in als het gaat om het afgeven van machtigingen. Waar bij hetzelfde scala aan patiënten en precies dezelfde selectie- en indicatiecriteria bij alle andere verzekeraars (vrijwel) 100 procent goedgekeurd wordt, is het afkeuringspercentage voor behandeling van patiënten bij VGZ bij voorbaat al 100 procent.’’

De onlangs gepensioneerde hoogleraar revalidatiekunde Henk Stam van het Rotterdamse Erasmus MC stelt eveneens dat aanvragen ‘op onjuiste gronden en zonder steekhoudende argumenten’ worden afgewezen. "De medisch adviseur van VGZ oordeelt vanaf papier zonder fysieke beoordeling van de patiënt. Toch meent hij of zij iets te kunnen zeggen van het professionele oordeel van echte revalidatieartsen. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling en daarom gaan we naar de rechter’’, aldus Ivo van Loo.

VGZ is de op een na grootste verzekeraar van ons land. Ook Univé, Zekur en Bewuzt vallen daar onder.