CBS concludeert: flexwerk is helemaal niet ongezonder dan vaste baan

Lang werd gedacht dat flexwerk, vanwege de vele onzekerheden die ermee gepaard gaan, tot gezondheidsklachten zou leiden. Dat blijkt niet zo te zijn concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nu. Wel zijn werklozen (iets) ongezonder dan werkenden.

Het CBS vroeg 112.000 mensen tussen de 20 en 65 jaar op verschillende momenten tussen 2007 en 2017 naar hun gezondheid. Belangrijkste vraag: zou flexwerk door de baanonzekerheid, slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden, gebrek aan training en gebrek aan doorgroeimogelijkheden, leiden tot meer stress en een slechtere gezondheid.

Het antwoord? Nee, integendeel. Van de flexwerkers voelde 53 procent zich na verloop van tijd minder gezond. Dit was bij mensen met een vast contract zelfs 54 procent. Werkenden voelden zich wel beter dan werklozen: 90 procent noemde zijn gezondheid goed, zeer goed of uitstekend, terwijl dat percentage bij niet werkenden op 75 procent lag.

Binnen de groep werklozen waren de verschillen echter groot. Bijna een kwart omschreef zijn gezondheid namelijk juist als heel goed of uitstekend. Vrouwen, laagopgeleiden en ouderen voelden zich vaker ongezonder dan mannen, jongeren en middelbaar en hoogopgeleiden.