Hoeveel goud is er op aarde?

Dat klinkt als een simpele vraag, maar de BBC legt uit dat er geen simpel antwoord is. Volgens een standaard berekening die door velen wordt geaccepteerd, de GFMS, is er 171,300 ton op aarde. Dat zou een kubus zijn van 20 meter aan iedere zijde. Maar er zijn ook schattingen dat het veel meer is. Vooral de hoeveelheid goud die is gedolven voor in 1492 de Amerika's werden ontdekt is omstreden. Al 6000 jaren wordt goud gedolven en al minstens 3000 jaar worden er munten van geslagen, maar hoeveel er in de oudheid is gevonden weet niemand. Het is een probleem van betrekkelijk belang. Er zit nog zeer veel winbaar goud in de grond. Wat wel een probleem kan zijn is het gebruik van goud. In de industrie worden voor sommige technische toepassingen minieme hoeveelheden goud per product gebruikt. Zo wenig dat het niet valt terug te winnen, zoals goud uit munten, kiezen, sierraden en beelden wel wordt en is teruggewonnen. Als die tendens zich voorzet kan de hoeveelheid goud dus gaan dalen

Bron(nen):   BBC