Fins experiment: Basisinkomen maakt mensen gelukkiger én zet aan tot werken

Het basisinkomen maakt mensen gelukkiger en minder gestrest. Het heeft bovendien een klein, positief effect op de mate waarin mensen aan het werk gaan. Dat is de slotconclusie van het grote Finse experiment.

Experiment
De Finse regering betaalde 2.000 willekeurig gekozen werklozen twee jaar lang 560 euro per maand. Daarvoor hoefden ze geen tegenprestatie te leveren. Ook werden ze niet gekort als ze een baan vonden. De pilot is op de voet gevolgd door wetenschappers en politici uit de hele wereld. Het basisinkomen staat nu opnieuw in de belangstelling als een manier om mensen te ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

Gelukkiger
Het zou geen gek idee zijn volgens de Finse overheid. "De mensen die een basisinkomen ontvingen omschrijven zichzelf als gelukkiger dan de werklozen in de controlegroep," aldus de onderzoekers van de Finse Social Insurance Institution. "Ze waren tevredener met hun leven en ervoeren minder psychische klachten als stress, depressie, somberte en eenzaamheid. Ze hadden ook een positiever beeld van hun cognitieve vaardigheden, zoals geheugen, leer- en concentratievermogen."

Het basisinkomen had zelfs een bescheiden effect als het gaat om het vinden van werk. Dat zou te verklaren zijn doordat mensen die een basisinkomen ontvangen niet bang hoeven te zijn dat ze hun uitkering kwijt raken als ze een (tijdelijke) baan aannemen.

Bezwaren
Het belangrijkste bezwaar tegen het basisinkomen is juist dat mensen helemaal niet meer aan het werk gaan. Dat blijkt dus niet zo te zijn. De betaalbaarheid ervan is een ander argument van tegenstanders, maar het basisinkomen komt in plaats van andere uitkeringen en zou dan afhankelijk van de hoogte ervan, betaalbaar moeten zijn.

Publieke opinie
Uit een enquête van de universiteit van Oxford blijkt dat de publieke opinie over het basisinkomen aan het keren is. Lange tijd zagen de meeste mensen niets in een uitkering zonder voorwaarden, maar uit een poll in maart onder 12.000 mensen uit de hele Europese Unie blijkt dat 71 procent nu voorstander is van de introductie van het basisinkomen.

"Voor een idee dat lange tijd werd afgedaan als compleet onrealistisch en utopisch is dit een opmerkelijk aantal," schrijven de onderzoekers over hun bevindingen. De steun voor het basisinkomen was gelijk verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën. De vraag is of die steun ook na de coronacrisis blijft bestaan.

Bron(nen):   The Independent