Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op 643 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De werkloosheid is in maart verder opgelopen en kwam uit op 8,1 procent. Drie maanden geleden was nog 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. In het eerste kwartaal van 2013 kwamen er gemiddeld 24 duizend werklozen per maand bij. De stijging in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij 25- tot 45-jarigen. In die leeftijdsgroep kwamen er per maand gemiddeld 11 duizend werklozen bij. De werkloosheid onder 45-plussers nam per maand met 8 duizend toe, bij jongeren tot 25 jaar met 4 duizend. In maart kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,4 procent van de beroepsbevolking; in februari was dat 6,2 procent. Daling aantal WW-uitkeringen in seizoengevoelige sectoren Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in maart 2013 met 0,8 procent. Onder 45-plussers was de toename bovengemiddeld terwijl onder jongeren tot 25 jaar het aantal uitkeringen licht daalde. Vooral in de sectoren handel en gezondheidszorg en welzijn was sprake van een stijging van het aantal lopende WW-uitkeringen. In seizoengevoelige sectoren, zoals landbouw, bouw en horeca nam het aantal uitkeringen echter af. In maart werden er 48 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45 duizend beëindigd. Er werden 22 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 20 procent meer dan in februari. Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur is zowel t.o.v. een maand geleden als t.o.v. een jaar geleden toegenomen.

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. plattekleppet

  Dit is nog exclusief ZZP-ers die, zo goed als, zonder werk zitten. Het werkelijke aantal ligt dus nog veel hoger.

  • Anton van Haasteren

   En wat dacht je van die mensen met prepensioen? Als je ouder bent dan 60 en je raakt werkeloos kun je nog kiezen voor prepensioen, maar feitelijk zijn ze gewoon werkeloos tot hun werkelijke AOW gerechtigde leeftijd, die overigens steeds verder uitgesteld wordt.
   Tel er dus maar gewoon een procent of wat bij.

   (in antwoord op plattekleppet)
 2. John

  Mensen die allen een deeltijdbaantje hebben terwijl ze eigenlijk altijd al een voltijdbaan ambiëren tellen ook niet in deze cijfers mee. Werkloosheidcijfers in NL zijn altijd zeer geflatteerd.

Reacties niet toegestaan