Economen wil af van 3% norm

Een ruime meerderheid van Nederlandse economen wil dat de lidstaten van de eurozone de afgesproken 3%-norm loslaten en een anticyclisch begrotingsbeleid gaan voeren. Dat betekent: bezuinigen als het goed gaat, extra uitgeven als het slecht gaat Dit blijkt uit een enquête van discussieforum Me Judice onder ruim veertig economen die verbonden zijn aan universiteiten in binnen- en buitenland. Anticyclisch begrotingsbeleid, schrijft het FD De 3%-norm schrijft voor dat lidstaten hun begrotingstekort niet verder mogen laten oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. Nederland heeft jarenlang gepleit voor die norm, maar zit nu in de problemen omdat het ook voor Nederland moeilijk blijkt de norm te halen. Op de stelling dat het voor de stabiliteit van de eurozone van belang is dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de 3%-norm antwoordt bijna twee derde van de economen het daarmee oneens te zijn. Een iets ruimer percentage omarmt de stelling dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid. Overheden voeren in dat geval de uitgaven in tijden van crisis op en bezuinigen als het economisch meezit.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad      

16 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Pietje_Precies

  laten we dan anticyclisch beginnen als het goed gaat…. en niet nu al, want guess what, als het goed gaat, komt het er niet meer van….

  • IwanovKapotjeplov

   Helmaal goed gezien! Want wat gebeurt er in de praktijk: geld teveel uitgeven in slechte tijden en nog veel meer geld teveel uitgeven in goede tijden. Het zit nou eenmaal in politici en bestuurders dat ze vooral sinterklaas willen spelen naar de eigen achterban.

   ZIe bv. Ad Melkert eind jaren 90: Het ging prima met de economie en het was de uitgelezen kans om de staatsschuld de kop in te drukken en anticyclisch beleid te voeren. Wat zegt Melkert? “Het geld klotst tegen de plinten”. Hij wilde daarmee aangegen dat de overheid teveel poen had en eens wat meer moest sinterklazen, ipv alles in de staatsschuld te stoppen.

   Zie overigens ook het opportunisme van de babbelende economenkaste. Waar waren ze eind jaren 90 met hun Keynisiaanse praat toen het tijd was om de schulden af te bouwen en anti-cyclisch beleid te voeren? In geen velden of wegen te bekennen!

   (in antwoord op Pietje_Precies)
 2. Edwin67veen

  Ik ben het er helemaal mee eens dat we van de 3% norm af moeten. We moeten zo snel mogelijk naar de 0% norm. Dat betekent dat je nooit meer geld uitgeeft dan dat je binnenkrijgt. Die continue groei is niet vol te houden voor ons en zeker niet voor onze dierbare planeet. Dus we zullen moeten streven naar evenwicht. Daar past precies de 0%-norm bij. Maar wat doen we? We gaan natuurlijk wachten totdat het te laat is. Net als nu zullen we dan weer een crisis krijgen, maar met die crisis wordt deze crisis kinderspel.
  Ik stel trouwens voor om een nieuw tribunaal op te richten. Het milieutribunaal. Onze kinderen en kleinkinderen kunnen dan oud-bestuurders van bedrijven en oud-politici, die willens en wetens de duurzaamheidstransistie tegenwerken (of nalaten er iets aan te doen) voor het internationale strafhof slepen.
  Het is toch van de zotte dat een voormalig milieu-activist als Samson zijn partij voor Scaligas laat kiezen. Je hebt toch verdorie ook je principes.
  We moeten nu VOL inzetten op energietransistie. Dit levert ook duizenden banen op.

  • kletsmajoor

   Dat milieutribunaal waar je het over hebt klinkt meer als een dictatuur van milieufanatici. Je doet net alsof het milieuacivisme de absolute waarheid in pacht heeft waarmee het gedrag van alle mensen langs een meetlat kan worden gelegd en in absolute termen kan worden beoordeeld en bestraft.
   Ik hoop dat je overdrijft en kunt inzien dat dat heel enge ideeën zijn.

   (in antwoord op Edwin67veen)
   • Edwin67veen

    Eerlijk gezegd overdrijf ik wel een beetje, maar dat komt ook voort uit mijn kwaadheid dat direkteuren van grote (fossiele) bedrijven alles in het werk stellen om transistie tegen te houden en politici geen werk maken van echte veranderingen op energiegebied. Men heeft het maar over groei en dat deze flink gestimuleerd moet worden, maar over de grote toekomstige problemen hoor je bitter weinig. En je kunt zeggen wat je zeggen wilt, maar zolang fossiele energieproductie veel meer subsidie krijgt dan duurzame energieproductie, vindt ik dit bijna bij het criminele af.
    En laten we nu eerlijk zijn. Als je willens en wetens dingen in de weg staat die ten goede komen aan onze toekomstige generatie, dan heb je toch ook een smet op je zitten? Als geld en macht belangrijker is dan de toekomstige generaties, dan kun je toch ook echt niet van een goed geweten meer spreken?

    (in antwoord op kletsmajoor)
    • kletsmajoor

     Maar het gaat hier over verwachtingen over de toekomst. Daar kun je niet zeker over zijn, want niemand kan in de toekomst kijken. Je kunt dus niet zekerheid zeggen dat iets of iemand ‘willens en wetens dingen in de weg staat’. Er is namelijk een grote kans dat er hele andere wegen zijn om naar schonere energie te komen die pas binnen bereik komen als de economie sterker en de technologie verder ontwikkeld is.

     Je vindt het vast niet leuk om te lezen, maar de huidige generatie alternatieve energie technieken (zon-, wind-, bioenergie) is gewoon niet goed genoeg en te duur om op grote schaal in te zetten i.h.k.v. een energietransitie. (NB: Dat komt vooral door de lage obrengst per vierkante meter grondbeslag en de onvoorspelbaar variërende opbrengst.)
     We zullen dus nog een tijdje op een verstandige manier moeten ‘doormodderen’ met de energietechnieken die wel werken en betaalbaar zijn.

     (in antwoord op Edwin67veen)
     • Edwin67veen

      Ok misschien heeft u wel gelijk en ben ik onredelijk, maar kunt u me dan uitleggen waarom ik wel grote veranderingen in Duitsland zie?

      Waarom sterft het daar dan van de windmolens en zonnepanelen. Ik schat Duitsers altijd heel hoog in als het om innovatie gaat.

      Daarnaast kan het heel snel gaan als er een goedkoop opslagmedium op de markt komt. Dan kun je door smartgrid echt forse stappen maken.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Eerlijk gezegd verbaast het me dat Duitsland nog steeds zo zwaar wil inzetten op ‘die Energiewende’. Temeer daar Denemarken en Engeland, die verder zijn met windenergie, al flink gas moeten terugnemen omdat bij hen de stroomprijs sterk gestegen is door de extra kosten van windmolens. Misschien komt het omdat de economie in Duitsland nog relatief goed draait.

      Ik hoop ook op een snelle doorbraak in energietechniek. Ik verwacht echter dat er op termijn een langzame afname van fossiele brandstoffen zal komen ten gunste van verbeterde kernenergie en kernfusie of andere niet-fossiele chemische brandstoffen omdat deze energiebronnen regelbaar zijn naar behoefte.

      Op korte termijn zal schaliegas kolen en olie gedeeltelijk verdringen dat zie je nu al aankomen. Dat is gunstig want gas is veel schoner zowel wat CO2 betreft als wat zwavel en fijnstof betreft.

      (in antwoord op Edwin67veen)
 3. kletsmajoor

  Als wetenschappers terugvallen op ‘meeste stemmen gelden’ i.p.v. argumenten op basis van wetenschappelijk bewezen causale verbanden, is dat een slecht teken voor de staat van hun wetenschap. Ze zeggen dan eigenlijk dat ze het ook niet weten. Hun advies is dan waarschijnlijk meer op politieke voorkeur gebaseerd dan op harde kennis.

  • IwanovKapotjeplov

   Inderdaad! En dan geeft onze guru-econoom Ewald Engelen in de Groene Amsterdammer en op Follow The Money aan dat deze babbelende kaste het helemaal voor het zeggen moet krijgen en dat ze nu toch acharm zo achtergesteld worden bij de exacte (lees beta) wetenschappen. NOT!

   (in antwoord op kletsmajoor)
 4. PaulusJ

  En Wilders werd verguisd, vervloekt en belachelijk gemaakt toen hij het kabinet hierover liet struikelen. En de economen vervloekten hard mee.
  Hypocriete bedrijfstak.

 5. Kamikaazkop

  “bezuinigen als het goed gaat, extra uitgeven als het slecht gaat”

  In de praktijk werkt dat alleen niet omdat de socialisten ook niet willen bezuinigen als het wel goed gaat.

 6. Bart_van_Oerle

  We moeten een soort omgekeerd begrotingstekortverplichting hebben: bij economische groei van x procent, is het volgend jaar een begrotingsoverschot van x procent verplicht. Bij economische krimp van y procent, mag het begrotingstekort het jaar erop y procent zijn.

 7. Wesley S. Breel

  Zuiver wetenschappelijk hebben ze gelijk, anti cyclisch beleid is goed (het Keynesianisme). Echter, politici zijn heel erg goed om meer geld uit te gaan geven, bezuinigingen zijn ze echter een stuk minder goed in. Wetenschappelijk een goed advies, politiek een slecht advies.

 8. HansPolderman

  3% is natuurlijk ook belachelijk. Het had -3% moeten zijn, overschot ! Lenen op uw en mijn naam. Persoonlijk vindt ik het gewoon diefstal.

 9. jantje uitnederland

  Eerst waren al die economen voor en nu tegen. De politici laten zich veel te veel gelegen liggen aan economen(bankiers en andere dikke deuren), dat is de oorzaak van de problemen waarin we nu verzeild zijn geraakt.

Reacties niet toegestaan