Uitgaven Rijk lager, belastingopbrengst ook

Ondanks de tegenzittende economie ging het begrotingstekort van de overheid in 2012 voor de derde maal op rij omlaag. Het kwam uit op 4,1 procent. De uitgaven van het Rijk voor onder meer zorg, sociale zekerheid, onderwijs en zorg bedroegen vorig jaar 242,7 miljard euro; 2,6 miljard minder dan begroot. Maar ook de belasting- en premieopbrengsten waren lager dan geraamd: 220,5 miljard. Dat was 11,4 miljard minder dan waarop was gerekend.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën schrijft dat in zijn Financieel Jaarverslag Rijk 2012, dat woensdag openbaar is geworden. Het wordt op 15 mei in de Tweede Kamer besproken tijdens de jaarlijkse Verantwoordingsdag. De Kamer blikt die dag (ook wel 'gehaktdag' genoemd) terug op het voorgaande jaar.