FD: De Wijkertunnel kost de staat heel veel geld.

Toen begin jaren negentig de files zo toenamen dat er een nieuwe tunnel moest komen onder het Noordzeekanaal had de staat dat geld niet zelf. Het werd geleend van ING en Commerzank.  De reden dat de overheid destijds dit contract afsloot heeft te maken met de groeiende files in de jaren negentig. Het werd duidelijk dat de Wijkertunnel, onder de A9 tussen Velsen en Beverwijk, er snel moest komen. De overheid had echter niet het geld beschikbaar en dus werd besloten om de bouw aan de banken uit te besteden. Die investeerden in de bouw van de tunnel en sloten een contract waarbij de Staat per voertuig tol betaalt aan de banken. Maar er blijken veel meer auto's door de tunnel te gaan dan destijds was aangenomen, zodat de banken heel veel terugontvangen voor hun investering De overheid heeft in de eerste vijftien jaar na opening van de tunnel al € 386 miljoen moeten betalen, terwijl deze banken in de jaren negentig maar € 185 miljoen hebben betaald voor de bouw. Het aantal voertuigen groeide alleen harder dan verwacht, waardoor de overheid meer moet afdragen dan begroot. Ook is het contract opgesteld toen de rente op staatsleningen ruim 8% bedroeg. Sindsdien is die rente flink gedaald, maar voor de tolprijzen bleef de hoge rente uit 1992 leidend. Gemiddeld betaalt de Staat nu € 0,53 voor elk voertuig dat door de tunnel rijdt. Het blijkt een slecht contract dat de staat tot halverwege 2026 nog heel veel geld gaat kosten. Volgens het FD gaat dit de overheid in totaal bruto 722 miljoen euro kosten. Dit komt neer op een jaarlijks rendement voor de banken van bijna 11 procent.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. IwanovKapotjeplov

    Tsja, zoals altijd kijkt de politiek alleen naar de korte termijn en sluit dan dit soort contracten af.

  2. John

    Meer dan 25 jaar een vaste hoge rente contractueel afspreken, hoe stom kan je zijn! De bewindslieden die ervoor verantwoordelijk zijn, zijn allang met waardevast pensioen?

Reacties niet toegestaan