Banken scherpen criteria voor leningen en hypotheken aan

Banken hebben hebben de acceptatiecriteria voor leningen aan ondernemingen in het tweede kwartaal aangescherpt, ondanks een toegenomen vraag naar bedrijfskrediet vanuit het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ook zijn ze strenger geworden bij de aanvragen voor woninghypotheken. En ze verwachten de criteria de komende maanden nog verder aan te scherpen. Daarmee lijken de banken zich voor te bereiden op de verwachte gevolgen van de coronacrisis op de economie.

Dit komt naar voren uit een internationale studie, waarover De Nederlandsche Bank (DNB) rapporteert. De onderzoekers vroegen naar de mening van banken over de soepelheid van hun kredietverlening. De meeste instellingen in Nederland zeiden strenger te zijn geworden. Dit terwijl in de laatste jaren de criteria nog versoepeld werden.

De banken gaven ook aan hogere risico’s te zien. Dit hangt samen met de negatieve economische gevolgen van de coronamaatregelen waardoor het algehele risico voor banken op de langere termijn toeneemt, aldus DNB. Ook signaleerden de banken dat de vraag naar hypotheken aan het afvlakken is en binnenkort waarschijnlijk gaat dalen.

Volgens de toezichthouder wordt de duidelijke aanscherping van de criteria in andere eurolanden niet gemeld. In Duitsland bijvoorbeeld is slechts bij een minderheid van de in het onderzoek betrokken banken sprake van strengere criteria. Banken in Frankrijk, Spanje en Italië geven aan dat zij de acceptatiecriteria voor bedrijfskredieten recentelijk juist hebben versoepeld.