Olieconcerns & Obama dikke vrienden

Dat Barack Obama zich zorgen maakt om de opwarming van de aarde, hebben de grote olieconcerns goed begrepen. De CEO’s van BP, Shell en Exxon lieten deze week weten, dat ze het probleem van de global warming graag samen met hem willen aanpakken. Op een conferentie in Houston, waar bestuursvoorzitters van de toonaangevende concerns bijeen waren, was de goede wil buitengewoon zichtbaar. “President Obama voelt zich enorm betrokken bij de opwarming van de aarde,” meende BP-baas Tony Hayward te moeten zeggen. Tijdens zijn campagne had de nieuwe president meermalen uitgehaald naar grote olieconcerns - en dat was BP niet vergeten.
Er staat veel op het spel met de nieuwe man in het Witte Huis. Zo is het maar de vraag of de door de vorige president vergeven concessies om voor de kust te boren naar nieuwe olievoorraden, ook door Obama zullen worden verstrekt.
Voorzichtigheid is daarom geboden en een bedrijf als Exxon, lange tijd sceptisch over verhalen m.b.t. de warmer wordende aarde, betoont zich inmiddels groener dan groen. En pleit nu zelfs voor belastingheffing op steenkool. Wel uitte Exxon voorzichtig kritiek op het Obama-plan om handel in emissies toe te staan, en zo bedrijven de kans te geven hun recht om te vervuilen aan een ander over te doen.
Wat er verder in Houston ook ter sprake kwam, de aanwezigen waren doordrongen van het feit dat met Obama een nieuw politiek tijdperk is aangebroken. Met wellicht grote gevolgen voor de energiereuzen.

Bron(nen):   The New York Times