‘Verlaag btw om pijn coronacrisis te verzachten’

Voormalig staatssecretaris Financiën Willem Vermeend (PvdA) pleit in een interview met De Telegraaf voor een tijdelijke verlaging van de btw om de pijn van de coronacrisis te verzachten. Hij vindt een btw-verlaging een goed middel om de koopkrachtproblemen aan te pakken. "Als de prijzen in de winkel omlaag gaan, merk je dat meteen."

Vermeend wijst erop dat Duitsland al een soortgelijke maatregel heeft genomen. Daar is de btw tijdelijk verlaagd naar 16 en 5 procent. "Dat zou het kabinet ook kunnen doen. Een probleem bij het verlagen van de btw is wel dat dit voordeel door bedrijven moet worden doorgegeven aan de burger. Dat gaat in Duitsland echter vrij goed. Een lagere lastendruk op arbeid door een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting is economisch trouwens een betere oplossing. Maar dat merken veel mensen meestal pas een tijd later in hun portemonnee. Een tijdelijke verlaging van de btw werkt veel sneller om koopkrachtproblemen aan te pakken."

De oud-staatssecretaris is ook kritisch over de wijze waarop het kabinet de economie op de been probeert te houden. "Het kabinet heeft de crisis aanvankelijk goed aangepakt door noodsteun aan ondernemers te verlenen. Maar het kabinet is nu erg laat met het stimuleren van de economie, zodat bedrijven weer op eigen benen kunnen staan. Er had al een schitterend pakket met miljardeninvesteringen in klimaat, infrastructuur, woningbouw en nieuwe technologieën moeten liggen."

Vermeend maakt zich zorgen over het verslechteren van het vestigingsklimaat en vreest voor het verdwijnen van hoofdkantoren van Nederlandse multinationals. Hij hoopt dat het kabinet met een ambitieus investeringsplan komt om het tij te keren.