Beurzen zijn teleurgesteld in Obama

De wittebroodsweken van Barack Obama zijn voorbij, in ieder geval in de financiële wereld. Terecht of onterecht, maar de beleggers hebben weinig vertrouwen in de nieuwe Amerikaanse president, meldt Businessweek. Het blad heeft een breed scala aan investeerders over het onderwerp gesproken, en daaruit blijkt dat het optreden van Obama in de eerste zes weken van zijn ambtstermijn geen vertrouwen inboezemt, integendeel.
Businessweek publiceert ook een veel zeggende graffiek van de Dow-Jonesindex, die op de dag van de verkiezingsoverwinning van Obama sloot op ruim 9.600 punten. De index noteert nu al enkele dagen onder de 7.000 punten, een verlies van meer dan 25 procent.
Veel beleggers hadden de hoop dat Obama iets kon doen aan het grootste economische probleem, de kredietcrisis. Maar ze moeten nu constateren dat de regering weinig grip heeft op de ontwikkelingen, en dat hun verwachtingen te hooggespannen zijn geweest. Ook het optreden van de nieuwe minister van financiën Timithy Geithner op 10 februari, toen hij zijn reddingsplan presenteerde, zorgt nog steeds voor teleurstelling. Het ontbrak toen onder meer aan details, terwijl juist concrete plannen de onzekerheid hadden moeten wegnemen.
Update: Het is absurd te beweren dat Barack Obama verantwoordelijk is voor de dalende beurskoersen, betoogt Robert Reich op Salon.com.

Bron(nen):   Businessweek  Salon