Crisis: wantrouw de optimisten

Het goede nieuws dat de geschiedenis laat zien dat bankencrises altijd weer overgaan. Het slechte nieuws, op basis van historische vergelijkingen is dat het nog heel lang gaat duren voor alles weer is zoals het was. Veel langer dan optimistische politici ons willen laten geloven. 
De geschiedenis leert dat een economische neergang die het gevolg is van een crisis in het financiële systeem veel langer duurt dan een normale recessie en veel meer schade aanricht. Deze analyse in Newsweek komt van twee auteurs van wie binnenkort een studie verschijnt onder de titel "This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly," waarin de huidige crisis wordt vergeleken met andere financiële crisis in de afgelopen acht eeuwen. 
Niet alleen mondiale crises zijn daarbij betrokken, ook de ineenstorting van het bancaire systeem in een enkel land, zoals in de geschiedenis bij herhaling is gebeurd. De bewering van Barack Obama en andere politici dat de economische groei zal terugkeren aan het eind van 2009 zou historisch een wonder zijn. Het zal daarentegen minstens vier jaar duren voor de economie weer terug is op het niveau van voor de crisis. 
Tegen die tijd zal in ieder van de rijke landen een zeer groot begrotingstekort zijn ontstaan en de schuld aanzienlijk zijn gegroeid. Niet alleen door het geld nodig om de economie te stimuleren en de banken te redden, maar vooral door sterk terugvallende belastingontvangsten, die het gevolg zijn van een recessie. De werkloosheid zal nog jarenlang aanzienlijk stijgen. 
Dat politici optimistischer voorspellingen doen is niet gebaseerd op kennis die we kunnen opdoen uit het het verleden.

Bron(nen):   Newsweek