Griekenland krijgt volgende deel leningen

Er gaat opnieuw geld naar Griekenland. Het betreft een volgend deel van de leningen welke eerder zijn toegezegd. De ministers van Financiën van de eurozone hebben dat maandag tijdens overleg in Brussel besloten.

Griekenland kan rekenen op 6,8 miljard euro, in een aantal termijnen uitbetaald. Als het land een aantal concrete, eerder afgesproken verplichtingen nakomt, krijgt het deze maand nog 4 miljard euro overgemaakt, aldus staatssecretaris Frans Weekers na afloop. In augustus kan dan nog 1,8 miljard euro volgen en in oktober de rest. De trojka beoordeelt of Griekenland voldaan heeft aan de verplichtingen.

Het is buitengewoon lastig om te beoordelen of Griekenland inderdaad aan de verplichtingen voldaan heeft. De internationale ratingsbureaus gaven eerder aan dat de reddingsoperatie niet op schema ligt en de trojka gaf eerder een verklaring af waarin men aangaf dat de outlook voor de Griekse economie 'onzeker' is maar dat er wel voortgang is geboekt bij de noodzakelijke hervormingen. Inmiddels heeft de eurozone gezamenlijk met het IMF meer dan 200 Miljard euro in de kleine Griekse economie geinvesteerd.

Iedere Europese burger zal aanvoelen dat dit niet de laatste hulp is welke aan de Griekse economie gegeven wordt. Indien de verwachtingen uitkomen dat de privatiseringspogingen van onderheidsonderdelen minder gaan opleveren dan geraamd en de belastinginkomsten tegen vallen dan zal er dit najaar extra geld vrijgemaakt moeten worden voor Griekenland.