Ze deden het voor het geld

Naarmate de crisis dieper wordt, duiken er ook meer gedachten op over hoe het kwam en ging. 
Bijgaand grafiekje laat het verband zien tussen deregulering van de financiële sector en de hoogte van de salarissen bij banken en andere financiële bedrijven. De groene lijn is de dereguleringsindex, de rode de index van salarissen in de financiële sector.
En raad eens wat? Hoe minder er geregeld was, hoe astronomischer de salarissen. Morherjones, de onderzoekssite waar deze grafiek stond zegt er bij dat je niet simpel kunt zeggen dat het een het ander veroorzaakte, maar de samenhang is frappant. 
En dat mensen die werkzaam waren bij banken ijverden voor steeds verdere deregulering wordt zo ook erg logisch.

Bron(nen):   Motherjones.