Fiat wil Opel overnemen

Die Zeit en Der Spiegel komen vandaag met dezelfde onthulling: Fiat wil Opel overnemen en daarmee redden van de ondergang.
Opel maakt nu deel uit van General Motors, de Amerikaanse automaker die vecht tegen faillissement.
In die strijd van GM dreigt Opel mee ten onder te gaan. Maar dinsdag zal Fiat aankondigen de meerderheid van Opel te willen overnemen. Gevreesd wordt wel dat ook Fiat grote reorganisaties bij Opel zal doorvoeren, om het bedrijf weer levensvatbaar te maken.
Maar de Ondernemingsraad van Opel verwacht dat die saneringsplannen pas tevoorschijn komen na de Bonsdagsverkiezingen van September.

Bron(nen):   Die Zeit  Der Spiegel