Economie: er vaart hoop

Deskundigen buitelen over elkaar heen om te voorspellen hoe het verder gaat met de crisis. Er is echter een indicator die bij vorige depressies een zeer betrouwbare maatstaf is gebleken: de tarieven voor het vervoeren van zeecontainers.
Gaan die omlaag, dan daalt kennelijk het internationaal transport, omdat productie on/of consumptie teruglopen. Als vervoer duurder wordt, dan valt er kennelijk weer meer te vervoeren. Als dat klopt, en Time betoogt dat dat klopt, dan gaat het goed met de economie.
The Baltic Dry Index de wereldwijde benchmark voor het zeevervoer van grondstoffen loopt al weken achter elkaar omhoog (zie grafiek onder link 2). Woensdag stond hij met 4291 op het hoogste punt sinds juli 2006. Hij is nog ver verwijderd van de 12.000 waar hij stond voor de crisis, maar het dieptepunt lag onder de 2000 en dat is nu royaal gepasseerd.
Een andere index, die van schepen die de Kaap ronden, stond woensdag op $ 93.197,--. Vijf maanden geleden stond die op $2.000,--.
Deskundigen waarschuwen in Time dat de scheepsindexen soms onverwacht heftig fluctueren, maar het lijkt er volgens hen toch werkelijk op dat de vraag naar zeetransport stijgt. Als dat waar is, gaat de wereldeconomie weer de goede kant op.

Bron(nen):   Time  The Baltic Dry Index