Onderzoeker: China overdrijft omvang economie

China lijkt de omvang van zijn economie te overdrijven door ,,met opzet frauduleuze'' inflatiecijfers en gegevens over het bruto binnenlands product te verspreiden. Dat blijkt volgens de Amerikaanse zender CNBC uit een rapport van Christophe Balding van de Universiteit van Peking.

Sommige economen twijfelden altijd al aan de gegevens die de regering in Peking verschafte, maar Balding probeert het verschil tussen schijn en werkelijkheid in cijfers uit te drukken. Volgens hem is het bruto binnenlands product van China 8 tot 12 procent lager dan wat Peking meldt. Het zou dan gaan om 1 biljoen dollar.

Balding vergeleek cijfers in de perode 2000-2011. Hij ontdekte dat er zo met de inflatiecijfers is omgesprongen dat er een onjuist beeld van andere kerngegevens als het bruto binnenlands product en het beschikbare inkomen ontstond.