Tien redenen om het kapitalisme te omhelzen

Crisis hoort bij het kapitalisme, zoals kiespijn bij snoepen hoort. Maar is kapitalisme dan slecht? Dat is moeilijk voorstelbaar, want als mensen gewoon hun natuurlijke gang kunnen gaan dan ontstaat als vanzelf een kapitalistisch systeem. Zelfs in socialistische landen ontstaan onder de planmatige oppervlakte altijd en overal vrije markten. Het is dus goed, betoogt Die Welt, stil te staan bij alle zegeningen van het kapitalisme. De tien grootste voordelen:
1. Kapitalisme is een welvaartsmachine. De wereldwijde armoede is volgens het UNDP de afgelopen vijftig jaar sterker teruggdrongen dan in de vijfhonderd jaar daarvoor.
2. Kapitalisme schept arbeidsplaatsen. Alleen al tussen 1980 en 1990 nam wereldwijd het aantal arbeidsplaatsen met 800 miljoen toe.
3. Kapitalisme is gezond. De gemiddelde levensverwachting wereldwijd is al gestegen tot 65 jaar.
4. Kapitalisme laat mensen leren. Driekwart van de wereldbevolking kan lezen en schrijven, want de vrije markt heeft behoefte aan slimme mensen.
5. Kapitalisme bevordert vooruitgang en innovatie. Containeroverslag bijvoorbeeld maakte wereldwijde handel heel veel goedkoper.
6. Kapitalisme zorgt voor gelijkwaardigheid. Discriminatie is niet in het belang van ondernemers, die willen niemand uitsluiten als klant en ook niet als werknemer.
7. Kapitalisme is een bondgenoot van vrijheid.Zelfstandig ondernemen kan alleen maar succesvol zijn als er een zekere mate van vrijheid heerst. Trouwens: In geen enkel land zijn mensen gedwongen kapitalistische liederen te zingen. Die liederen bestaan niet eens, en dat zegt veel.
8. Kapitalisme is gebaat bij vrede. Het cliché wil dat de kapitalistische expansiedrift leidt tot oorlog, maar in werkelijkheid zijn de meeste bedrijven helemaal niet gebaat bij oorlog. Ze willen juist zo’n groot mogelijke afzetmarkt van koopkrachtige consumenten.
9. Kapitalisme is goed voor het milieu. Bij een hogere levensstandaard gaan mensen meer waarde hechten aan een schoon milieu.
10. Kapitalisme helpt de schone kunsten. Nog een cliché wil dat het kapitalisme leidt tot een culturele nivellering, maar nog nooit waren er zoveel musea, zoveel theaters, zoveel concerten en zoveel nieuw gepubliceerde boeken.

Bron(nen):   Die Welt