‘Bedrijven lopen grote risico’s op cybercriminaliteit’

‘Digitale spionage en cybercriminaliteit vormen momenteel de grootste bedreiging voor overheid en bedrijfsleven. Als Nederland economisch een topspeler wil blijven dan moet de cybersecurity op korte termijn op orde worden gebracht. Niet in 2020, maar nu meteen. Veiligheid en economie zijn meer dan vroeger onlosmakelijk met elkaar verbonden, ’ zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof in een gesprek met het FD. Vooral door de DDos-aanvallen die de banken te verduren kregen  is volgens Schoof het gevoel van urgentie sterk verhoogd. Maar, zo zegt hij: ‘Het moet een tandje scherper, ik roep bedrijven op tot een hoger ambitieniveau. Breng cybersecurity in de boardroom.’ Volgens Schoof is het een grote uitdaging om de juiste balans te vinden tussen de noodzaak voor veiligheid, het recht op privacybescherming en het behoud van economische bewegingsvrijheid. 'Mensen en bedrijven moeten weten waar hun gegevens zijn en dat ze daar veilig zijn.'