Greenspan: crisis zal vaker toeslaan

De wereld zal met nog meer financiële crises worden geconfronteerd. Dat is onvermijdelijk, gezien de menselijke natuur. Na lange periodes van economische voorspoed gaan mensen er steeds maar weer vanuit dat de bomen tot in de hemel groeien, waarna op enig moment toch de recessie toeslaat.
Het is de visie van Alan Greenspan, de voormalige chef van de Amerikaanse centrale bank, die mede verantwoordelijk is gesteld voor de  huidige kredietcrisis. De crisis is weliwaar op gang gebracht door problemen met slechte hypotheekleningen, zei Greenspan in een interview met de BBC, maar iedere andere factor had ook als katalysator kunnen dienen. Als het niet de 'giftige' hyptheekleningen waren geweest, 'was er vroeg of laat wel een andere oorzaak geweest'.
Volgens Greenspan hadde internationale financiële instituties de economische crisis moeten zien aankomen. "De bankiers wisten dat ze de risico's aan het onderschatten waren en dat er op enig moment een correctie zou plaatshebben. Maar ik vrees dat velen van hen dachten dat ze het omslagmoment tijdig konden bepalen zodat ze nog konden uitstappen."

Bron(nen):   BBC