Zestigers verhuizen relatief vaak naar Drenthe

Nederlanders in de leeftijd tussen 60 en 75 jaar zijn het meest honkvast. Weinig zestigers verhuizen naar een andere regio, en als ze het al doen is dat nadat zij stoppen met werken, blijkt uit onderzoek van het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verhuizen zestigers wel, dan trekken ze vooral vanuit de Randstad richting Drenthe, Gelderland en Zeeland. Vorig jaar verhuisden ruim 36.000 mensen tussen 60 en 70 jaar naar een andere gemeente. In Drenthe kwamen er door verhuizingen per saldo bijna 500 zestigers bij. Dat zijn 7 per duizend zestigers in de bevolking.

Ook in de Achterhoek, de Veluwe en Zeeland vestigden zich relatief veel zestigers. De Randstad daarentegen raakt zestigers kwijt door verhuizen. Uit Amsterdam en omgeving vertrokken in 2019 per saldo de meeste, 7 per duizend bewoners.

Als zestigers stoppen met werken en de noodzaak vervalt om dicht bij het werk te wonen, is dit wel een aanleiding om naar een andere regio te verhuizen. Van alle zestigers die in 2016 stopten met werken verhuisde 1 procent over een afstand van 25 kilometer of meer. Van de drie provincies die per saldo de meeste zestigers aantrekken heeft Drenthe de minst welvarende instroom.