Meeste huishoudens beter af in 2014

De meeste huishoudens zijn volgend jaar beter af door de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met D66, ChristenUnie en SGP. De koopkracht verbetert voor bijna alle groepen vergeleken bij de miljoenennota 2014. Voor sociale minima is de koopkracht 1 procent beter dan in de plannen die het kabinet op Prinsjesdag publiceerde.

Dat blijkt uit een brief die het kabinet vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin staat onder meer dat er volgend jaar sprake is van 1,8 miljard lastenverlichting op arbeid. De afspraken moeten leiden tot zo'n 50.000 extra banen.