SCP: meer vrouwen economisch zelfstandig

Ongeveer twee derde van alle vrouwen was vorig jaar economisch zelfstandig. Daarmee neemt het aandeel vrouwen dat niet afhankelijk is van een partner toe, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Desondanks ligt het percentage nog altijd flink lager dan het aantal mannen dat economisch zelfstandig is.

Het aandeel economisch zelfstandige mannen ligt al jaren rond de 80 procent en kwam vorig jaar uit op 81 procent volgens de SCP. Daarmee verkleinden de vrouwen, die vorig jaar op 64 procent zaten, de kloof. Dat kwam onder meer omdat vrouwen vaker en meer uren zijn gaan werken. Bovendien nam de werkloosheid af.

Met name vrouwen met een migratieachtergrond zijn volgens het SCP met een inhaalslag bezig. Vrouwen van de tweede generatie zijn veel vaker zelfstandig dan die van de eerste generatie. Tweedegeneratievrouwen met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond zijn vaker economisch zelfstandig dan vrouwen zonder migratieachtergrond. Die groepen werken gemiddeld wel wat meer uren per week.

Vrouwen die in deeltijd werken, geven in meerderheid aan best meer te willen werken als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld dat de werktijden afgestemd kunnen worden op het privéleven. Ook als omstandigheden, zoals een ontoereikend gezinsinkomen, erom vragen willen ze extra werken. Vrouwen vinden betaald werk net zo belangrijk als mannen, maar zijn wel minder gericht op het maken van carrière.

De cijfers zijn nog van voor de coronacrisis. Het SCP merkt op dat de werkloosheid dit jaar toenam, bij vrouwen nog iets sterker dan bij mannen. De arbeidsparticipatie bleef in het tweede en derde kwartaal dit jaar vrijwel gelijk aan diezelfde kwartalen vorig jaar. Alleen bij scholieren en studenten lag het een stuk lager. Tijdens de coronacrisis werkten zowel mannen als vrouwen gemiddeld minder uren.