Krugman: Een decennium van stilstand

Vanuit een economisch perspectief, schrijft columnist Paul Krugman in The New York Times, kan het afgelopen decennium het beste de boeken ingaan als Het Grote Niets.
Het eerste decennium van de 21ste eeuw heeft ons niets opgeleverd. De werkloosheid is vrijwel even hoog als tien jaar geleden. Het inkomen van de Familie Doorsnee is, gecorrigeerd voor inflatie, zelfs gedaald.
Voor huiseigenaren geldt ook: stilstand. Dat wil zeggen stilstand als ze zich in de gelukkige omstandigheid bevinden dat ze hun huis tien jaar geleden hebben gekocht.Wat betreft de beurskoersen: de indices bevinden zich grofweg op hetzelfde niveau als tien jaar geleden. En dan was er nog een heel scala aan schandalen. Krugman noemt Enron en WorldCom, maar had zijn rijtje makkelijke kunnen uitbreiden, ook met Nederlandse voorbeelden als Ahold, WorldOnline en Shell.
Met terugwerkende kracht blijkt het kapitalistische triomfantalisme volkomen misplaatst geweest. Des te erger - en dan komt Krugman op zijn vast thema - dat politici en zakenlieden doorgaan alsof er niets is gebeurd. "Het Grote Niets - het decennium waarin we niets hebben bereikt en niets hebben geleerd."

Bron(nen):   The New York Times