Wie of wat veroorzaakte de crisis: de 15 meest waarschijnlijke redenen

Nu de crisis ten einde loopt, schrijft Slate, wordt het tijd de oorzaak te achterhalen, want daarover is nog altijd geen consensus. Slate, dat kennelijk overtuigd is dat de crisis ook echt voorbij is,  noemt 15 gegadigden. Bovenaan de lijst prijkt twee keer Alan Greenspan. Een deel van de economen houdt hem verantwoordelijk vanwege het gebrek aan regels, een ander deel vanwege de veel te lage rente, die geld goedkoop maakte en lenen te aantrekkelijk. Dat veroorzaakte de bubble in de Amerikaanse huizenmarkt. De ineenstorting van die huizenmarkt trok het hele wereldwijde financiële systeem met zich mee de ondergang in.

Dan zijn er nog kandidaten die wat minder direct de crisis veroorzaakten, maar hem wel mogelijk maakten. Zoals de onevenwichtigheden op de kapitaalmarkten. Het westen leent te veel, Azie en de olielanden sparen te veel, is de redenering.
Een paar andere: het disfunctioneren van de kredietbeoordelaars. Standaard & Poors en Moody's, de twee voornaamste, waren nog positief over bijvoorbeeld Lehman en Fortis toen beide al bijna failliet waren. Dan zijn er de wiskundige modellen die werden gebruikt om risico’s te voorspellen, met name
VAR en de Gaussian copula function. Deugden (achteraf) van geen kant, maar waren wel dominant aanwezig in het proces van risicoafweging. 
Zie voor de rest in een heel leesbaar verhaal de link naar Slate.

 

 

Bron(nen):   Slate