Werkloosheid eurozone daalde in november

De werkloosheid in de eurozone is in november gedaald ten opzichte van een maand eerder. De werkloosheid zet daarmee zijn dalende lijn die halverwege vorig jaar is ingezet voort, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat.

De werkloosheid kwam uit op 8,3 procent tegen 8,4 procent in oktober. In totaal gaat het om zo'n 13,6 miljoen mensen. Ten opzichte van een jaar eerder was de werkloosheid nog wel fors hoger, in november 2019 zat 7,4 procent van de beroepsbevolking in de eurozone zonder werk.

Bij vrouwen ligt de werkloosheid met 8,8 procent nog altijd hoger dan bij mannen, waar 8 procent geen baan heeft. De jeugdwerkloosheid bedraagt 18,4 procent, wat juist een stijging betekende ten opzichte van oktober toen die nog 18 procent was.

Econoom Bert Colijn van ING noemt de ontwikkeling van de werkloosheid verrassend omdat in november in veel landen al maatregelen werden getroffen vanwege de tweede golf van het coronavirus. Hij merkt wel op dat een deel van de Europese werknemers nog altijd korter werkt, waarbij hun loon deels wordt betaald door overheden. Dergelijk beleid heeft de werkloosheid "enorm gedrukt". Volgens Colijn wordt banenverlies deels uitgesteld en hij verwacht dan ook dat dit jaar de werkloosheid weer gaat stijgen.