Deden de Olympische Spelen Griekenland de das om?

Een leuke kijk op de financiële crisis in Griekenland vinden we in The Atlantic Monthly.
Eén van de redenen waarom het zo slecht gaat met de Grieken en hun schatkist is omdat ze zich veel te diep in de schulden hebben gestoken om hun Olympische Spelen in 2004 te financieren. De Griekse regering is altijd al een 'big spender' geweest, lezen we, maar het land moest ineens zijn begrotingstekort omlaag brengen van 9,7% in 1994 tot maximaal 3,1% in 1999, het jaar voor Griekenland de euro in gebruik nam.
De Olympische Spelen deden de Grieken werkelijk de das om. De tekorten van de regering groeide elk jaar na 1999, om in 2004 een piek te bereiken 7,5% van het BNP in 2004, het jaar van de Spelen. Het te kort is voor een groot deel te wijten aan het prijskaartje van 7 miljard dat aan de Spelen hing. Voor een kleine economie als Griekenland kostte het houden van de Spelen zo'n 5% van het BNP.
De Spelen zelf zorgden ook niet bepaald voor economische groei. In 2005 kende Griekenland de kleinste groei van zijn economie in ruim een decennium.

Bron(nen):   The Atlantic Monthly