Het einde van het Saoedische oliemonopolie

Jarenlang heeft Saoedi-Arabië het voor het zeggen gehad binnen de OPEC, de kartelorganisatie van olie-exporterde landen. Pakweg de afgelopen twintig jaar, sinds de eerste golfoorlog Saddam Hoessein op de knieën dwong, kon Saoedi-Arabië zo'n beetje in zijn eentje de wereldwijde olieprijs bepalen, door naar believen de productie op te voeren of de kraan juist dicht te draaien. Maar daar lijkt met de wederopstanding van Irak een einde aan te komen
Naar eigen zeggen kan het land zijn olieproductie opvoeren tot tien tot twaalf miljoen vaten per dag in de komenden zeven jaar, het niveau waar Saudi-Arabië momenteel op zit. Ter vergelijking: op dit moment pompt Irak 2,5 miljoen vaten per dag op. En nog meer grote woorden van Irak: Het land zegt niet van plan te zijn zich te houden aan de beperkingen aan de hoeveelheid vaten die binnen de OPEC zijn afgesproken.
Volgens Foreign Policy, een door Welingelichte Kringen zeer gewaardeerde website vol mooie analyses, zullen er binnen de OPEC binnenkort twee monopolisten zijn, strijdend om een overwicht. De ene is een autocratische monarchie, de andere een instabiele democratie met een nog onzekere toekomst. Op dit moment is Iran nog nummer twee binnen de OPEC, met een dagelijkse productie van rond de vier miljoen vaten. Een nieuw, stabieler en olieproducerend Irak zal de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten en de OPEC opnieuw door elkaar schudden.

Bron(nen):   Foreign Policy