Helft Amerikanen betaalt geen belasting

Bijna de helft van alle Amerikanen (47 procent) betaalt geen federale inkomstenbelasting. 15 april is wat Amerikanen noemen 'Tax Day' - de laatste dag dat het belastingformulier over 2009 moet zijn ingeleverd - maar voor de helft van de bevolking is dat andermans probleem - zij hebben er domweg niets mee te schaften.
Deels heeft dat te maken met mooie vrijstellingen voor de lagere en middeninkomens. Wie bijvoorbeeld 50.000 dolar verdient en 2 kleine kinderen heeft (jonger dan 17) hoeft niet te betalen. Bovendien kwamen er recentelijk nieuwe vrijstelingen bij, allemaal bedoeld om de economie in crisis weer vlot te trekken.
Gevolg is dat zo ongeveer de helft van de bevoking niet meebetaalt aan nationale kostenposten, zoals het leger, onderwijs, nationale veiligheid en infrastructuur. 
Voor de grootverdieners is de federale overheid minder genereus. Ook deze bevolkingsgroep heeft mooie jaren gekend qua belastingdruk, maar de regering-Obama had ze inmiddels gevonden als een groep mensen die nu flink mogen dokken. Wie meer verdient dan 366.000 dollar, zit wat de inkomstenbelasting betreft nu op een tarief van 73 procent. 
Sommige Amerikanen moeten duidelijk wennen aan deze grote verschillen en zijn blijkbaar niet bekend met de gebruiken in Europese verzorgingstaten. "We have 50 percent of people who are getting something for nothing," zegt Curtis Dubay, belastinganalist bij de Heritage Foundation.
De federale inkomstenbelasting is de kurk van de Amerikaanse overheid; de helft van de totale begroting - 900 miljard dollar - wordt op deze wijze vergaard.

Bron(nen):   Yahoo News