De toekomst: blanco pakjes sigaretten

In de strijd tegen de roker lijkt het erop dat Australië in de pole position belandt. Er wordt daar een wet voorbereid die sigarettenfabrikanten verbiedt op hun pakjes een eigen naam te voeren, eigen logo's en de vertrouwde kleuren te vertonen. Doel: het aantal rokers terugdringen.
Als dit lukt, zullen pakjes sigaretten eruit zien als etenswaar die u lang geleden in Oostblokwinkels kon aantreffen: grauw en onsmakelijk.
De nieuwe verpakking zou gepaard moeten gaan met een prijsstijging van 25 procent per pakje. Op hetzelfde moment zal de overheid dan opnieuw een campage starten die roken moet ontmoedigen.
De tabaksindustrie vreest dat Australië als voorloper navolging zal krijgen van andere landen. En claimt dat je een bedrijf niet zomaar zijn intellectuele eigendommen kunt afnemen.
Overigens is het niet zo dat de pakjes dadelijk helemaal grauw en kaal in de winkel zullen liggen. Waar nu nog de bedrijfslogo's te zien zijn, zullen straks in koeieletters de vermaningen van de overheid staan afgedrukt.

Bron(nen):   Financial Times