De overeenkomsten tussen Griekenland en de VS

In de Amerikaanse media woedt een bescheiden strijd over de vraag of de VS juist er lijken op Griekenland, of dat de verschillen te groot zijn om de vergelijking seriieus te maken. 
De verschillen zijin groot. Bijvoorbeeld de verschillen in omvang. Maar de overeenkomst is dat de Grieken al jaren boven hun stand leven, net als de Amerikanen. De Amerikaanse nationale schuld zal de komende jaren groeien naar 140 procent van het nationaal inkomen. De schuld van de Grieken bedraagt 115 procent. 
Volgens Paul Krugman, meestal toch niet de meest vrolijke Frans onder de economen, slaat de overeenkomst op niets. De schuld mag dan groot zijn, het tekort op de begroting vergelijkbaar (zie tabel), maar de vooruitzichten zijn in Amerika beter. Door de verwachte groei van de economie zal het tekort vanzelf dalen, terwijl in Griekenland het omgekeerde zal gebeuren: de economie gaat krimpen, zodat het tekort als percentage zal stijgen. 
Maar het feit dat in Foreign Policy en The New York Times serieus wordt gekeken naar de overeenkomsten tussen het kleine arme Griekenland en het ooit grote en machtige Amerika is op zich al interessant.

Bron(nen):   Foreign Policy  The New York Times