Werknemers internationaal actieve bedrijven krijgen hogere salarissen

Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat bedrijven die internationaal actief zijn hogere salarissen betalen dan vergelijkbare bedrijven die zich alleen op de binnenlandse markt richten. Het vallen onder buitenlandse zeggenschap, buitenlandse investeringen, in- en uitvoer van goederen en een hoge arbeidsproductiviteit hebben een positieve invloed op het salaris. De belangrijkste verklaring voor salarisverschillen lijkt het opleidings- en kennisniveau van de werknemer te zijn. Toch blijft er een onverklaard salarisverschil over. Werknemers van buitenlandse bedrijven verdienen gemiddeld bijna 7% meer dan collega’s met een zelfde opleiding bij vergelijkbare Nederlandse bedrijven. Ruim 1/3 van de werknemers bij een buitenlands bedrijf in Nederland verdient een salaris uit de hoogste salariscategorie (de 20% hoogste salarissen van Nederland). Bij Nederlandse bedrijven verdient ongeveer 16% van het personeelsbestand salaris in die categorie. Het gemiddelde salaris van een werknemer bij een buitenlands bedrijf was in de periode 2007-2010 bijna €20.000 hoger dan dat van een werknemer bij een Nederlands bedrijf.
Ook tussen de verschillende typen ondernemingen zijn er verschillen is salariëring. Zo komen de hoogste salarissen voor bij bedrijven die zowel importeren als exporteren en de laagste salarissen bij bedrijven zonder internationale handel.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad  CBS