Bitcoin verbruikt meer energie dan Griekenland, maar er zijn kanttekeningen

Bitcoin verbruikt gigantisch veel energie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een grote luchtvaartmaatschappij die jaarlijks 200 miljoen passagiers vervoert.

De Bank of America raamt daarnaast dat elke miljard dollar aan bitcoinhandel gelijk staat aan het energieverbruik van 1,2 miljoen auto's. De vergelijking met landen is al eerder gemaakt: bitcoins energieconsumptie is ongeveer even groot als Griekenland.

Het grote energieverbruik zit hem in het mijnen van bitcoins, waarvoor heel zware computers heel complexe taken moeten uitvoeren. Dat gebeurt veel in China, waar de elektriciteitsprijzen laag zijn.

“Zo’n 60 procent van China’s elektriciteit wordt in steenkolencentrales opgewekt, terwijl slechts 20 procent uit schone bronnen afkomstig is,” schrijft Bank of America. "Dit betekent dat het merendeel van bitcoin-mining uit niet duurzame fossiele energiebronnen afkomstig is.” 

Er zijn wel kanttekeningen. Zo verbruikt bitcoin als je het op wereldschaal bekijkt maar 0,04 procent van de totale hoeveelheid energie. Het koelen van gebouwen in de VS kost bijvoorbeeld al 0,3 procent van het totale energieverbruik en de transportsector zit op 26 procent.

Ook is het zo dat bitcoinminers zich bij voorkeur bevinden in de buurt van Chinese waterkrachtcentrales waar ze overcapaciteit afromen zonder extra CO2 uit te stoten. Tenslotte is er ook veel innovatie in de sector. Zo wordt energie hergebruikt om kassen te verwarmen.

Bron(nen):   Business Insider