Latijns-Amerika gaat Azië achterna

In Zuid-Amerika voltrekt zich een economisch wonder dat doet denken aan de opmars van succesvolle Aziatische economieën. Dit jaar zal de groei op het continent gemiddeld 4,5 procent bedragen en vergeleken met de VS en Europa zijn de staatsschulden aanmerkelijk kleiner. Nog vaak horen we over Latijns-Amerika verhalen van drugsgeweld en mensen die er wegtrekken omdat ze arm zijn, maar eigenlijk is al 20 jaar te zien hoe het continent zich ontwikkelt tot een steeds welvarender gebied.
Brazilië is een goed voorbeeld.
In relatief korte tijd werd het land een industriële reus en wisten zo'n 30 miljoen Brazilianen aan de armoede te ontsnappen. Verwachte economische groei dit jaar: 7 procent en het lijkt wel of deze progressie de omliggende landen heeft besmet.
In de meeste landen is sprake van politieke stabiliteit, zijn de overheidsfinanciën min of meer op orde en het is opvallend hoe de kredietcrisis er veel minder schade aanricht dan in de VS en Europa. 
Volgens de Financial Times moeten nu de volgende zaken ter hand worden genomen: het onderwijs moet op een hoger niveau, de kwaliteit van het drinkwater moet beter en het eindeloos dumpen van afval in rivieren en andere waterbekkens zou ten einde moeten komen. Verder moet de infrastuctuur beter. Terwijl internet- en telefoonverbindingen verrassend modern zijn, is er veel aan te merken op het weg-, water- en railverkeer.
Tenslotte moet worden afgerekend met de harde misdaad op vele plekken. En dat kan door nog meer mensen een betere toekomst te bieden.

Bron(nen):   Financial Times