Miljoenen mensen zullen minder verdienen en veel soberder moeten leven

Wij blijven met belangstelling kijken naar de ontwikkelingen in Groot-Brittannie waar de regering bezig is de verzorgingsstaat op te doeken. Om ideologische redenen? Nou nee, vermoedelijk omdat er niet langer geld voor is.
Over (het snel groeiende leger van) de werklozen hebben we het hier al gehad, vandaag schetst The Daily Telegraph de toekomst van degenen die wel werk hebben: miljoenen mensen zullen minder gaan verdienen en mogen er rekening mee houden dat hun levensstandaard drastisch zal dalen. 
Ambtenaren hebben al te horen gekregen dat hun lonen de komende jaren zullen worden bevroren. Elders, in de private sector, zijn soortgelijke overeenkomsten gesloten of moet personeel noodgewdongen aan arbeidstijdverkorting doen. Met een flinke inflatie en snel stijgende prijzen in het vooruitzicht, betekent dit al een aanslag op ieders inkomen. En dit is nog het begin - drastischer maatregelen sluit niemand uit.
Samengevat: In Engeland raak je in deze barre tijden of je baan kwijt, of je mag blijven werken maar dan toch echt voor minder geld.

Bron(nen):   The Daily Telegraph