Wonen in Nederland is extreem duur, vooral huren

Wonen in Nederland is duur, zelfs het duurst binnen Europa. woonlasten in Nederland als percentage van het besteedbaar inkomen zijn binnen de Europese Unie in Nederland het hoogst. De woonlastenquote bedraagt in Nederland 30,9, tegen 22,2 als Europees gemiddelde. Voor huurders is het nog erger dan voor kopers Huurders in Nederland besteden gemiddeld 38,7% van het besteedbaar inkomen aan wonen. Voor eigenaars geldt een gemiddeld percentage van 28,8.
Onder woonlasten verstaan de onderzoekers de kosten van huur, energielasten en overige lasten. Bij koop gaat het om hypotheekrente minus aftrek, energielasten, belastingen, verzekeringen en onderhoud.
Bij huur is huursubsidie niet meegerekend.