Maandag breekt nòg een pensioencrisis uit

Als we langer leven krijgen we langer pensioen. Hoe lang we leven wordt bepaald door het Actuarieel Genootschap. Maaandag zal dat Genootschap nieuwe cijfers publiceren: we zullen langer penssioentrekken dan de pensioenfondsen nu in hun berekening hebben meegenomen.  Pensioenfondsen verliezen daardoor nog eens 2,5%-punt aan dekkingsgraad.

Daardoor zakt de gemiddelde dekkingsgraad - de verhouding tussen vermogen en uit te keren pensioenen - van pensioenfondsen naar 94%, zo berekende consultant Hewitt vrijdag voor alle 600 fondsen. Dat is het laagste niveau in anderhalf jaar.

Eind vorig jaar namen de fondsen op basis van cijfers van het CBS al een voorziening die ze 4,5%-punt extra dekking kostte. De schattingen van het Genootschap zijn voor de meeste pensioenfondsen leidend.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad