Krugman snapt er niets van

Paul Krugman, de bewierookte Nobelprijswinnaar, snapt er allemaal niks van, zegt Nassim Nicholas Taleb, die man die wist van de crisis voor die er was en die met zijn boek Zwarte Zwanen, indruk maakte, omdat hij het wel lijkt te snappen.  En al doende neemt hij de rest van de economen mee. 'Er zijn een miljoen economen. Ik luister alleen naar hen die de crisis zagen aankomen.
Volgens Taleb zal de economie van Amerika en het westen de komende vijfentwintig jaar in elkaar moeten storten.
Volgens Taleb is de voornaamste verschuiving die sinds de crisis plaatsvond een verschuiving. Een verschuiving van de schuld van banken naar schuld van de overheden. Vanuit economisch standpunt noemt Taleb dat slecht, en vanuit ethisch standpunt immoreel. "De Romeinen hadden een spreekwoord: de kleinkinderen moeten niet opdraaien voor de schulden van de opa's en oma's.
Voor wie wat wil huiveren op deze regenachtige dag over de economische toekomst: volg de link
En voor wie er plezier in heeft: zie ook het video-interview van The Atlantic

Bron(nen):   Huffington Post  The Atlantic