Wat vernietigt langzaamaan de Amerikaanse economie?

De Amerikaanse economie wordt langzaamaan vernietigd, maar er zijn maar weinig mensen die dat beseffen. Volgens Business Insider komt dat ten dele door dat het financiële nieuws volledig is gericht op de korte termijn. Als een economische statistiek omhoog gaat, leven de financiële markten weer op en juichen de analisten. Als de statistieken neerwaarts gaan, dan volgens automatische de financiele markten en waarschuwen analisten weer voor een ‘double dip’ recessie. Het gaat dus constant heen en weer tussen goed nieuws en slecht nieuws.
Volgens Business insider is dat nou niet bepaald de manier om de Amerikaanse economie te analyseren. Het zijn juiste de lange termijn trends die de waarheid laten zien. Het noemt
11 onderliggende fundamentele problemen die de Amerikaanse economie geleidelijk aan vernietigen:

1. De deïndustrialisatie van de VS
2. Het toenemende tekort op de handelsbalans
3. De krimpende middenklasse
4. De groeiende overheid
5. De toenemende staatsschuld
6. De almaar devaluerende dollar
7. De derivaten luchtbel
8. De gezondheidszorg
9. Het aantal financiële machthebbers wordt steeds kleiner
10.De welig tierende corruptie op Wall Street
11.Een tsunami van gepensioneerden

Bron(nen):   Business Insider