VWS gaf ruim 5 miljard uit aan coronamateriaal, maar onduidelijk waar geld terecht is gekomen

De Algemene Rekenkamer komt met een snoeihard oordeel over het financiële wanbeleid op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vorig jaar is 5,1 miljard euro uitgegeven aan de bestrijding van de corona-epidemie, maar onduidelijk is of dat geld wel goed is besteed.

Zo bestelde het ministerie voor 1,2 miljard euro aan beademingsapparatuur. Vermoedelijk zijn de apparaten rechtstreeks aan de ziekenhuizen geleverd, maar een bewijs dat de spullen zijn aangekomen is er niet. Ook is er voor zeker een miljard aan coronatesten besteld, maar is er geen bewijs dat er inderdaad zoveel tests zijn geleverd als waarvoor is betaald.

"Wij constateren dat het financieel beheer onder het vereiste niveau was", schrijft de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer, die spreekt van "een ernstige onvolkomenheid". Ook op andere ministeries zijn grove fouten gemaakt met betrekking tot de financiële verantwoording van overheidsgelden.

In totaal is er 9,1 miljard onrechtmatig uitgegeven. Daarmee is de gebruikelijke 'tolerantiegrens van 1 procent fouten en onzekerheden' overschreden. "Dit is sinds 2008, de kredietcrisis, niet meer voorgekomen."