Wil de laatste boer de wei dicht doen….

De landbouwsector is altijd gekoesterd. Vooral door het CDA. Maar de sector, rekent De Volkskrant voor, stelt economisch niet veel meer voor. In 1995 haalden boeren en tuinders nog 3,2 procent binnen van het nationaal inkomen, vorig jaar was daar minder dan de helft van over: 1,4 procent. De land-en tuinbouwsector is daarmee ongeveer even belangrijk voor het nationaal inkomen als de autohandel, inclusief garages. De afschaffing van het ministerie van Landbouw lijkt dus niet ten onrechte.

In alle opzichten lijkt de landbouw weg te smelten. Het totale agrarisch inkomen bedroeg in 1995 ongeveer 6,5 miljard euro. In 2009 was dit afgenomen tot 4,7 miljard euro.
 Het aantal agrarische bedrijven daalde sinds 1995 met 36 procent tot nog maar 73 duizend.  In 1950 waren er ruim 400 duizend bedrijven, in 2000 waren er minder dan honderdduizend van over.

Bron: De Volkskrant