Nederland in top 10 van viezeriken

Nederland staat op nummer vijf in de top 10 van de grootste CO2-uitstoters. Bovenaan staan de Verenigde Arabische Emiraten, Australië en de Verenigde Staten.
De Morgen
publiceert de ranglijst met 183 landen van het Britse Maplecroft een week voor de start van de nieuwe klimaatconferentie in het Mexicaanse Cancun.
De eerste plaats van de Verenigde Arabische Emiraten lijkt verrassend. Maar de laatste jaren zagen de emiraten de uitstoot snel toenemen. Bovendien is de economie er zo goed als volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen.
Australië en de VS zijn geen verrassing in de top-3. Australië blijft afhankelijk van kolen, terwijl Amerika sinds 1900  de grootste vervuiler ter wereld is.
Afrikaanse landen staan helemaal onderaan in de rangschikking.

Bron(nen):   De Morgen  Maplecroft